Gemeente Wageningen – Groen

De gemeente heeft een plan (beleid) gemaakt om het groen te onderhouden op het veranderende klimaat.
Dit plan wil de gemeente graag samen met de inwoners van Wageningen doen. Om het plan meer
aandacht te geven is er besloten om een animatie hierover te maken. Het doel van de animatie is om
inwoners van de gemeente Wageningen meer bij het onderwerp groen te betrekken. In de animatie wordt
uitgelegd waarom een goede groene inrichting nodig is en wat de inwoners van Wageningen zelf kunnen
doen om hier een bijdrage te leveren.

Gemeente Wageningen – Afvalinzameling

De gemeente heeft een plan (beleid) gemaakt om het groen te onderhouden op het veranderende klimaat.
Dit plan wil de gemeente graag samen met de inwoners van Wageningen doen. Om het plan meer
aandacht te geven is er besloten om een animatie hierover te maken. Het doel van de animatie is om
inwoners van de gemeente Wageningen meer bij het onderwerp groen te betrekken. In de animatie wordt
uitgelegd waarom een goede groene inrichting nodig is en wat de inwoners van Wageningen zelf kunnen
doen om hier een bijdrage te leveren.

Wil je jouw communicatie beeldend maken?

Menu